EuroLife organised Awards Night that took place at Four Seasons Hotel in Limassol. On this special evening titled "The First of Life" were honored for the outstanding performance, of the past year, the leading Insurance Advisors, the leading Managers and the Insurance Advisors who co-operate with the Company for more than 25 years.

The leading Insurance Advisors awarded were the following:

 1. Michael Andreou
 2. Theodoros Lipertis
 3. Rolandos Athinodorou
 4. Paraschos Paraschou
 5. Despo Antoniou
 6. Spyros Antoniou
 7. Marianna Pelekanou X "Stefanou
 8. Stathis Stasi
 9. Michalis Smyrnios
 10. Kyriakos Haridimou
 11. Kakia Christofidou Sialou
 12. Leonidas Stefani
 13. Kaiti Floridou
 14. Akis Stephanou

The leading managers awarded were the following:

 1. Andreas Dionysiou
 2. Andreas Sakkas
 3. Kyriakos Ioannidis