Απόδοση των Επενδυτικών Ταμείων στις 10 Μαΐου 2017

ΤΑΜΕΙΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017
ΜΙΚΤΟ
€ 8.819
€ 8.379
0.46%
3.29%
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
€ 4.420
€ 4.199
0.78%
4.15%
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ
€ 2.674
€ 2.541
0.00%
0.00%
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ
€ 3.064
€ 2.911
0.03%
1.42%
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ
€ 1.000
€ 0.950
0.00%
-0.20%
GIC UNIT LINKED
€ 9.553
€ 9.076
0.44%
3.09%
MANULIFE UNIT LINKED
€ 18.633
€ 17.702
0.46%
3.38%