Απόδοση των Επενδυτικών Ταμείων στις 22 Μαρτίου 2017

ΤΑΜΕΙΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017
ΜΙΚΤΟ
€ 8.679
€ 8.246
-0.48%
1.65%
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
€ 4.336
€ 4.120
-0.96%
2.17%
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ
€ 2.674
€ 2.541
0.00%
0.00%
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ
€ 3.043
€ 2.891
0.03%
0.73%
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ
€ 1.001
€ 0.951
0.00%
-0.10%
GIC UNIT LINKED
€ 9.409
€ 8.939
-0.49%
1.53%
MANULIFE UNIT LINKED
€ 18.332
€ 17.416
-0.47%
1.71%