Απόδοση των Συνταξιοδοτικών Ταμείων στις 22 Μαρτίου 2017

ΤΑΜΕΙΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΙΜΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
€ 1.0720
-0.46%
1.83%
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
€ 1.1060
-0.94%
2.39%
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
€ 1.0018
0.01%
0.04%
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ
€ 1.0278
0.05%
0.88%