Απόδοση των Συνταξιοδοτικών Ταμείων στις 10 Μαΐου 2017

ΤΑΜΕΙΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΙΜΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
€ 1.0905
0.47%
3.59%
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
€ 1.1288
0.79%
4.50%
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
€ 1.0021
0.01%
0.07%
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ
€ 1.0359
0.05%
1.68%