Γιατί χρειάζεστεένα πρόγραμμα για ανικανότητα για εργασία

Πως λειτουργείένα πρόγραμμα που σας καλύπτει σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία

Προγράμματα για προσθήκη ωφελημάτων ολικής ανικανότητας

Bασικά χαρακτηριστικά

Πρόγραμμα
Investment Plan
Lifestart
Life Plan
Level Term
Περιγραφή
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής.
 • Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν την οικονομική εξασφάλιση αναγκών στο μέλλον.
 • Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων σχετικών με ανικανότητα και άλλων ωφελημάτων.
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα.
 • Πληρώνετε χαμηλό αρχικό ασφάλιστρο.
 • Υπάρχει η  δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων σχετικών με ανικανότητα και  άλλων ωφελημάτων.
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής.
 • Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων σχετικών με ανικανότητα και άλλων ωφελημάτων.
 • Προσφέρει  ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής.
 • Παρέχει χαμηλό ασφάλιστρο για προκαθορισμένο χρόνο.
 • Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων σχετικών με ανικανότητα και άλλων ωφελημάτων.
 • Το πρόγραμμα δεν προσφέρει αποταμίευση.
Σύνδεση με επενδυτικά ταμεία
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Βασική κάλυψη

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. 

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Καταβάλλεται η αξία εξαγοράς στη λήξη της προκαθορισμένης διάρκειας.

 

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Τρόπος πληρωμής της βασικής κάλυψης
 • Εφάπαξ ποσό
 • Εφάπαξ ποσό
 • Εφάπαξ ποσό
 • Εφάπαξ ποσό
Ηλικία
Διάρκεια
Επιλογές τροποποίησης συμβολαίου
 • Παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής
 • Τροποποιείται το ασφάλιστρο / ασφαλισμένο ποσό
 • Μετατρέπεται σε ασφάλεια ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών
 • Γίνεται ανάληψη ή εξαγορά αριθμού μονάδων επένδυσης
 • Επαναφέρεται σε ισχύ
 • Προστίθενται ή αφαιρούνται πρόσθετα ωφελήματα
 • Μεταφέρεται ποσό ασφαλιστικού κινδύνου από και προς άλλη σύμβαση
 • Παρέχεται δυνατότητα καταβολής πρόσθετου εφάπαξ ασφάλιστρου
 • Δεκαετής παράταση.
 • Επιλέγεται η αυτόματη αύξηση του ασφαλίστρου χωρίς χρέωση
 • Τροποποιείται το ασφάλιστρο/ ασφαλισμένο ποσό
 • Προστίθενται ή αφαιρούνται πρόσθετα ωφελήματα
 • Δεκαετής παράταση
 • Πρόσθετο εφάπαξ ασφάλιστρο
 • Επαναφέρεται σε ισχύ
 • Υπάρχει δυνατότητα για ανάληψη/ εξαγορά αριθμού μονάδων επένδυσης
 • Μετατρέπεται σε ασφάλεια ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών
 • Παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής
 • Τροποποιείται το ασφάλιστρο/ ασφαλισμένο ποσό
 • Μετατρέπεται σε ασφάλεια ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών
 • Γίνεται ανάληψη/ εξαγορά αριθμού μονάδων επένδυσης
 • Επαναφέρεται σε ισχύ
 • Επιλέγεται προσθήκη ή αφαίρεση πρόσθετων ωφελημάτων
 • Μεταφέρεται ποσό ασφαλιστικού κινδύνου από και προς άλλη σύμβαση
 • Παρέχεται δυνατότητα καταβολής πρόσθετου εφάπαξ ασφάλιστρου
 • Τροποποιείται το ασφαλισμένο ποσό
 • Επαναφέρεται σε ισχύ

Δεν ξέρετε ποιο πρόγραμμα σας ταιριάζει;

Μιλήστε με έναν Ασφαλιστικό μας Σύμβουλο για να σας βοηθήσει με το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.

Υπολογίστε  το φόρο εισοδήματός σας και επωφεληθείτε

Υπολογίστε τον ετήσιο φόρο εισοδήματός σας και το μέγιστο ποσό ασφαλίστρων που επιτρέπονται για μείωση της φορολογίας σας.