Γιατί Life Protect; 

Προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο απώλειας ζωής με δυνατότητα προσθήκης και άλλων ωφελημάτων.

Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση απώλειας ζωής κατά τη διάρκεια του συμβολαίου είναι το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό.  Το ασφάλιστρο υπολογίζεται σε κάθε επέτειο του συμβολαίου, σύμφωνα με την εκάστοτε ηλικία του ασφαλισμένου και θα αυξάνεται ανά 5-ετία σύμφωνα με τον πίνακα ασφαλίστρων. Τα μελλοντικά ασφάλιστρα θα είναι εγγυημένα.

Πρόσθετα ωφελήματα 

για το Life Protect

Μάθε Περισσότερα για το Life Protect

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας