Smart Future

Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων

Για την αξιοπρεπή συνταξιοδότηση των εργαζομένων σας

 

  1. Η συνταξιοδοτική επάρκεια κατά τη συνταξιοδότηση είναι κάτι που απασχολεί αρκετούς επαγγελματίες. Πόσο σημαντικό είναι κατά την άποψη σας η συμμετοχή σε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία;

Δεν υπάρχει άλλη λύση για μια αξιοπρεπή συνταξιοδότηση από τον έγκαιρο προγραμματισμό και τη συστηματική αποταμίευση. Tα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα προσφέρουν ακριβώς αυτή τη λύση τόσο στον εργοδότη όσο και στους εργαζόμενους. Εξασφαλίζουν ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο που μόνο ευέλικτα και εξατομικευμένα σχέδια μπορούν να προσφέρουν την παρούσα στιγμή, με έξυπνες, χαμηλού κόστους επενδυτικές στρατηγικές.

 

  1. Ποιες ανάγκες έρχεται να καλύψει το Smart Future που προσφέρει η Eurolife;

Προτεραιότητά μας στην Eurolife είναι η εξεύρεση λύσεων και η κάλυψη των αναγκών του Εργοδότη και των Μελών.  Το πρόγραμμα Smart Future έχει ως κεντρικό πυρήνα τη δημιουργία κεφαλαίου ώστε να συμπληρώνεται επαρκώς το μηνιαίο ποσό που θα λαμβάνει ο πελάτης από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις κατά τη συνταξιοδότηση του. Πρόκειται επομένως για ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες και των δυο μερών, κάτω από τις αυξημένες εποπτικές υποχρεώσεις, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις.

 

  1. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού πλάνου Smart Future; Ποιες διαφορετικές επιλογές προσφέρει σε εργαζομένους και εργοδότες;

Από τον αρχικό σχεδιασμό, μέχρι το ύψος των συνεισφορών, τις επενδυτικές επιλογές και τη μεταφορά ωφελημάτων, το πρόγραμμα παρέχει εκτεταμένη ευελιξία. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι γιατί προσφέρουμε ένα πρόγραμμα που οι κανόνες λειτουργίας του είναι προσαρμοσμένοι απόλυτα στις ανάγκες του κάθε εργοδότη και των εργαζομένων του. Ο πελάτης απολαμβάνει μια ευέλικτη υπηρεσία στον καθορισμό εισφοράς μέλους και εργοδότη ενώ σε επίπεδο επενδύσεων οι επιλογές που έχει είναι μεταξύ πέντε επενδυτικών ταμείων με την τροποποίηση των επιλογών να γίνεται χωρίς κόστος. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα κατά την αποχώρηση από το σχέδιο να γίνεται είσπραξη ωφελημάτων και/ή μεταφορά σε άλλο συνταξιοδοτικό σχέδιο.

 

  1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Smart Future έναντι άλλων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων;

Το Smart Future, ένα πρόγραμμα που προέκυψε μέσα από τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Eurolife και Bank of Cyprus Asset Management (BOCAM), έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού.

Η έξυπνη, χαμηλού κόστους επενδυτική στρατηγική είναι σίγουρα ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του που το ξεχωρίζουν.  Οι επενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται παρακολουθώντας ένα δείκτη ή χαρτοφυλάκιο. Έτσι, ο επενδυτής απολαμβάνει παγκόσμια διασπορά επενδύσεων και χαμηλό κόστος διαχείρισης με υψηλές αποδόσεις.

Είναι καινοτόμο χαρακτηριστικό το γεγονός ότι επιτρέπει στα Μέλη την επενδυτική επιλογή lifestyle κατά την οποία γίνεται αυτοματοποιημένα ο προσδιορισμός των ποσοστών επένδυσης τους σε επενδυτικά ταμεία  προσαρμοσμένος στο δικό τους προφίλ ρίσκου και απόδοσης καθώς επίσης και των υπολειπόμενων ετών μέχρι την ηλικία αφυπηρέτησης τους.

Εξίσου σπουδαίο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εξασφάλισης του ποσού των μελλοντικών συνεισφορών του κάθε Μέλους ως την αφυπηρέτηση σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.

 

  1. Πότε θα πρέπει να αρχίσει κάποιος να συμμετέχει σε επαγγελματικό συνταξιοδοτικό ταμείο για να εξασφαλίσει ένα επαρκές εισόδημα κατά την συνταξιοδότηση;

Σήμερα!  Όσο νωρίτερα ξεκινήσει, τόσο πιο ομαλή θα είναι η αποταμίευση που θα κάνει ετησίως. Επίσης, όσο πιο κοντά είναι χρονικά από την αφυπηρέτηση τόσο πιο πολλά χρήματα θα πρέπει να αποταμιεύει την κάθε χρονιά.

 

  1. Κατά την συνταξιοδότηση πώς γίνεται η καταβολή του ποσού που έχει συσσωρεύσει το Μέλος στο πρόγραμμα Smart Future;

Το πρόγραμμα μας χαρακτηρίζεται από την ευελιξία του και αυτό διαρκεί μέχρι και τη μέρα που του καταβάλλεται το ποσό. Έτσι, το Μέλος μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στο να παραλάβει εφάπαξ ποσό, να κάνει ανάληψη σε τακτά διαστήματα ή ακόμη και μεταφορά του ποσού σε άλλο Σχέδιο.

 

  1. Πόσο σημαντικό είναι για την Eurolife να επενδύει με Σχέδιο όπως το Smart Future, στη νέα γενιά;

Όπως συμβαίνει διεθνώς έτσι και στη χώρα μας ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. Οι επιπτώσεις της στην οικονομία είναι σημαντικές.

Πεποίθησή μας στη Eurolife είναι πως αφετηρία για την επιβίωση σε κάθε κρίση είναι οι νέοι μας. Κατά την άποψη μου θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο από ποτέ τους νέους και τις νέες ώστε να έχουμε μια κοινότητα που να χαρακτηρίζεται από υψηλό βιοτικό επίπεδο ζωής, ακόμη και μετά τηναφυπηρέτηση. Η Eurolife δηλώνει παρούσα και για άλλη μια φορά συμβάλλει στην εξυγίανση της οικονομίας και στην ισορροπία σε επίπεδο κοινωνίας.

Σχέδια όπως το Smart Future δίνουν προοπτική στην παρούσα γενιά των εργαζομένων, που αύριο θα είναι η γενιά συνταξιούχων του τόπου.