Ηγέτιδα στον κλάδο ζωής

Κατέχει ηγετική θέση στην ασφαλιστική βιομηχανία, εξυπηρετώντας πάνω από 140,000 πελάτες σε ατομική και ομαδική βάση

 

 

Η Eurolife ξεκίνησε την πορεία της πριν από 33 χρόνια και κατέχει ηγετική θέση στην ασφαλιστική βιομηχανία, εξυπηρετώντας πάνω από 140,000 πελάτες σε ατομική και ομαδική βάση. Μέχρι στιγμής, έχει καταβάλει πάνω από €1δις σε εξαργυρώσεις, ωφελήματα λήξης και απαιτήσεις σε συμβόλαια ζωής, ατυχημάτων και υγείας και προσφέρει πάνω από €10 δις σε καλύψεις στον Κλάδο Ζωής. Διαθέτει ασφαλιστικά αποθέματα πάνω από €650 εκατομμύρια.

 

Ποιες υπηρεσίες/προϊόντα παρέχει η εταιρεία σας;

Με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον Κλάδο Ζωής, προσφέρουμε ολοκληρωμένη κάλυψη υγείας συνδυάζοντας ιδιωτική και δημόσια κάλυψη. Οι ιδιώτες πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σχέδια από τρεις βασικούς πυλώνες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους: την οικονομική εξασφάλιση, την αποταμίευση και την υγεία. Προσδίδουμε αξία στα συνταξιοδοτικά προγράμματα και προσφέρουμε ασφαλιστικά σχέδια που εξασφαλίζουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των παιδιών και που αφορούν την κάλυψη ζωής. Νοιαζόμαστε και φροντίζουμε τους πελάτες μας εξασφαλίζοντας τους ίδιους, τις οικογένειές τους και τις επιχειρήσεις τους, σε περιπτώσεις ανικανότητας, σοβαρής ασθένειας και άλλων αναπάντεχων περιστατικών.

Προσφέρουμε, επίσης, αποτελεσματικές επιλογές σε όποιον αναζητά φορολογικά  οφέλη που συνδυάζονται με την ασφάλιση. Με το βλέμμα στο μέλλον διευθετήσαμε όπως τα αποταμιευτικά μας προγράμματα να συνδεθούν με επενδυτικά ταμεία, διατηρώντας έτσι έναν μεσομακροπρόθεσμο χαρακτήρα.

 

Ποιο είναι το όραμα της εταιρείας; Πάνω σε ποιες αρχές και αξίες πορεύεστε;

Στην Eurolife χτίζουμε δυνατές σχέσεις μέσα από την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη. Εργαζόμαστε για περισσότερο από τρεις δεκαετίες με στόχο να παρέχουμε ασφάλεια και προστασία στον άνθρωπο απέναντι στις δυσκολίες και τα αναπάντεχα της ζωής. Προσαρμοζόμαστε στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και προσφέρουμε μια πλήρη σειρά από προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πολιτών.

 

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα; Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά που σας διαφοροποίησαν ώστε ο οργανισμός να γνωρίσει τέτοια επιτυχία;

Δημιουργώντας δυνατή σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, τους δίνουμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τα όνειρά τους για το μέλλον. Μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας ο άνθρωπος, ο πρωταγωνιστής του τομέα. Στην Eurolife, οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήρια δύναμή μας, για αυτό και εκπαιδεύουμε και αναβαθμίζουμε συνεχώς το ρόλο των ασφαλιστικών σύμβουλών μας. Το ανθρώπινο δίκτυο που έχουμε στην αγορά εργάζεται με επαγγελματισμό, εμπειρία, κατάρτιση και υποδομές προσφέροντας υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

 

Επόμενοι στόχοι/μελλοντικά σχέδια.

Βαδίζουμε στο μέλλον βλέποντας ψηλά, στοχεύοντας να έχουμε διαδραματίσουμε καθοριστικό ρόλο στο ψηφιακό κόσμο που δημιουργείται. Επενδύουμε στα συστήματά μας, στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, στην αναβάθμιση της γνώσης και του ρόλου των ανθρώπων  μας. Ως πρωτοπόρος οργανισμός, παρέχουμε νέες υπηρεσίες και δυνατότητες για ευέλικτη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση χωρίς χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες.