Γιατί Credit Life;

Προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο απώλειας ζωής και είναι κατάλληλο για κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων 

Προσφέρει σε χαμηλό, σταθερό ασφάλιστρο για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, ασφαλιστική προστασία, η οποία μειώνεται κάθε χρόνο, σε περίπτωση απώλειας ζωής για κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων, με την δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων σχετικών με ανικανότητα. Το σχέδιο δεν προσφέρει αποταμίευση. 

Πρόσθετα ωφελήματα 

για το Credit Life

Μάθε Περισσότερα για το Credit Life

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας