Γιατί Level Term; 

Προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο απώλειας ζωής

Προσφέρει σε χαμηλό ασφάλιστρο για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση απώλειας ζωής με δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων σχετικών με απώλεια ζωής αλλά και άλλων ωφελημάτων.
Το πρόγραμμα δεν προσφέρει αποταμίευση

Πρόσθετα ωφελήματα 

για το Level Term

Μάθε Περισσότερα για το Level Term

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας