Γιατί Life Plan; 

Προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο απώλειας ζωής

Έχετε εξασφαλισμένη την οικογένειά σας, σε περίπτωση απώλειας ζωής. Το πρόγραμμα λειτουργεί και ως μέσο συστηματικής επένδυσης. Έχετε την ευχέρεια να προσθέτετε διάφορα ωφελήματα.

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Πρόσθετα ωφελήματα 

για το Life Plan

Επενδυτικές επιλογές

Διαχείριση Επενδυτικών ταμείων του σχεδίου Life Plan

Μάθε Περισσότερα για το Life Plan

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας