Γιατί Personal Accident; 

Προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο απώλειας ζωής και άλλων ωφελημάτων που οφείλονται σε ατύχημα.

Προσφέρει σε χαμηλό ασφάλιστρο για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση απώλειας ζωής και άλλων ωφελημάτων που οφείλονται σε ατύχημα. Το πρόγραμμα δεν προσφέρει αποταμίευση.

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Πρόσθετα ωφελήματα 

για το Personal Accident

 

Μάθε Περισσότερα για το Personal Accident

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας