Μια υγιής ιδέα: Σχολεία χωρίς καπνό 

Ένα νέο πρόγραμμα για πρόληψη και αντιμετώπιση του καπνίσματος των νέων, το Flexiquit,  εφαρμόζεται στα κυπριακά σχολεία με αφορμή τον νέο νόμο για ολική απαγόρευση του καπνίσματος στα σχολεία. Την πρωτοβουλία υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη στήριξη της Eurolife.

Σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι η ολική απαγόρευση του καπνίσματος στο σχολείο αποτελεί αποφασιστικής σημασίας προληπτικό μέτρο σχετικά με το κάπνισμα στους εφήβους.

Ανάλογα δεδομένα από έρευνες διεθνούς επιπέδου, έχουν καταδείξει ότι η ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους σχολικούς χώρους έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του καπνίσματος από έφηβους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 80% των ατόμων που ξεκινούν το κάπνισμα στην εφηβεία, θα συνεχίσουν να καπνίζουν και στην ενήλικη ζωή τους. Άρα η πρόληψη είναι καίριας σημασίας. Θετικά αποτελέσματα, αναφέρθηκαν, όταν τα σχολεία εκτός από αυτές τις απαγορεύσεις, εφάρμοζαν εκπαιδευτικά προγράμματα, με έμφαση στην πρόληψη και διακοπή του καπνίσματος.

Μετά την έρευνα ACThealthy του Πανεπιστημίου Κύπρου (link), το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποφάσισε να δράσει υιοθετώντας νομοθεσία που κηρύσσει τα σχολεία «καθαρά από καπνό». Σήμερα, υπό την καθοδήγηση της κ. Μαρίας Καρεκλά, Ph.D και με τη χορηγία της Eurolife, εφαρμόζεται στα κυπριακά σχολεία ένα σχετικό πρόγραμμα για πρόληψη και αντιμετώπιση του καπνίσματος, το Flexiquit.

Οι δράσεις εμπίπτουν στο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Πρόληψη» της EuroLife, που στηρίζει ενέργειες και προγράμματα γύρω από την υγιεινή διατροφή, την άσκηση, την υγεία και  το περιβάλλον. 

Γιατί η πρόληψη δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι τρόπος ζωής!