Υπολογιστής

φόρου εισοδήματος και ασφαλίστρων

Συμπληρώστε τα εισοδήματά σας καθώς και σημαντικά οικονομικά στοιχεία και απαλλαγές για να υπολογίσετε τον ετήσιο φόρο εισοδήματός σας και το μέγιστο ποσό ασφαλίστρων που εκπίπτει από την ετήσια φορολογία σας.
Φορολογητέο εισόδημα
Εισοδήματα
Μείον: διάφορες αφαιρέσεις
Μείον: απαλλαγές
Φορολογητέο εισόδημα
Εισόδημα Ποσοστό Φόρος Σύνολο Φόρου
€0,00 €0,00
Φόρος εισοδήματος πριν την προτεινόμενη ασφάλεια
Προτεινόμενο ποσό ασφάλειας
Φορολογική εξοικονόμηση στο προτεινόμενο ασφαλισμένο ποσό
Φόρος εισοδήματος μετά την προτεινόμενη ασφάλεια

Αποποίηση Ευθυνών
Τα αποτελέσματα που σας δίνει ο Υπολογιστής βασίζονται στις δικές σας δηλώσεις, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ετήσιου φόρου εισοδήματος σας, καθώς και του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσού ασφαλίστρων για σκοπούς έκπτωσης από την φορολογία σας. Η EuroLife έχει προβεί σε όλα τα λογικά βήματα ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Υπολογιστή να είναι ακριβείς και τρέχουσες. Εντούτοις, τα αποτελέσματα του Υπολογιστή είναι βασισμένα στην σημερινή Φορολογική Νομοθεσία και πρακτική του Τμήματος Φόρου Εισοδήματος, οι οποίες υπόκεινται σε αλλαγές. Τα αποτελέσματα του Υπολογιστή δεν αποτελούν ασφαλιστική, οικονομική ή νομική συμβουλή και η EuroLife δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες πιθανόν να προκύψουν ως συνέπεια της χρήσης των αποτελεσμάτων του Υπολογιστή. Μην λαμβάνετε οποιεσδήποτε σημαντικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις χωρίς την συμβουλή ειδικού αδειούχου συμβούλου.

Η Eurolife χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγηση, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.