Γιατί χρειάζεστεένα πρόγραμμα για μείωση των φορολογικών επιβαρύσεων

Πως λειτουργείτο πρόγραμμα

Προγράμματα για μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων

Bασικά χαρακτηριστικά

Πρόγραμμα
Investment Plan
Lifestart
Life Plan
Κτίζω Εφάπαξ
Περιγραφή
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής.
 • Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν την οικονομική εξασφάλιση αναγκών στο μέλλον.
 • Υπάρχει η  δυνατότητα να προστεθούν ωφελήματα.
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα.
 • Πληρώνετε χαμηλό αρχικό ασφάλιστρο.
 • Υπάρχει η  δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων σχετικών με ανικανότητα και  άλλων ωφελημάτων.
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής.
 • Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων σχετικών με ανικανότητα και άλλων ωφελημάτων.
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα.
 • Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν τη συστηματική αποταμίευση για αντιμετώπιση μελλοντικών αλλαγών.
 • Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης του ωφελήματος απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρου.
Σύνδεση με επενδυτικά ταμεία
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Βασική Κάλυψη

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου απο ατύχημα, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Ηλικία
Διάρκεια
Τρόπος πληρωμής της βασικής κάλυψης
 • Εφάπαξ ποσό
 • Εφάπαξ ποσό
 • Εφάπαξ ποσό
 • Εφάπαξ ποσό
Επιλογές τροποποίησης συμβολαίου
 • Παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής
 • Τροποποιείται το ασφάλιστρο / ασφαλισμένο ποσό
 • Μετατρέπεται σε ασφάλεια ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών
 • Γίνεται ανάληψη ή εξαγορά αριθμού μονάδων επένδυσης
 • Επαναφέρεται σε ισχύ
 • Προστίθενται ή αφαιρούνται πρόσθετα ωφελήματα
 • Μεταφέρεται ποσό ασφαλιστικού κινδύνου από και προς άλλη σύμβαση
 • Δεκαετής παράταση.
 • Παρέχεται δυνατότητα καταβολής πρόσθετου εφάπαξ ασφάλιστρου
 • Επιλέγεται η αυτόματη αύξηση του ασφαλίστρου χωρίς χρέωση
 • Τροποποιείται το ασφάλιστρο/ ασφαλισμένο ποσό
 • Προστίθενται ή αφαιρούνται πρόσθετα ωφελήματα
 • Δεκαετής παράταση
 • Επαναφέρεται σε ισχύ
 • Υπάρχει δυνατότητα για ανάληψη/ εξαγορά αριθμού μονάδων επένδυσης
 • Μετατρέπεται σε ασφάλεια ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών
 • Παρέχεται δυνατότητα καταβολής πρόσθετου εφάπαξ ασφάλιστρου
 • Παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής
 • Τροποποιείται το ασφάλιστρο/ ασφαλισμένο ποσό
 • Μετατρέπεται σε ασφάλεια ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών
 • Γίνεται ανάληψη/ εξαγορά αριθμού μονάδων επένδυσης
 • Επαναφέρεται σε ισχύ
 • Επιλέγεται προσθήκη ή αφαίρεση πρόσθετων ωφελημάτων
 • Μεταφέρεται ποσό ασφαλιστικού κινδύνου από και προς άλλη σύμβαση
 • Παρέχεται δυνατότητα καταβολής πρόσθετου εφάπαξ ασφάλιστρου
 • Παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής
 • Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του ασφαλίστρου/ ασφαλισμένου ποσού
 • Μετατρέπεται σε ασφάλεια ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών
 • Επαναφέρεται σε ισχύ
 • Γίνεται ανάληψη/ εξαγορά αριθμού μονάδων επένδυσης
 • Προστίθενται ή αφαιρούνται πρόσθετα ωφελήματα
 • Δεκαετής παράταση
 • Παρέχεται δυνατότητα καταβολής πρόσθετου εφάπαξ ασφάλιστρου

Δεν ξέρετε ποιο πρόγραμμα σας ταιριάζει;

Μιλήστε με έναν Ασφαλιστικό μας Σύμβουλο για να σας βοηθήσει με το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.

Η Eurolife χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγηση, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.